Disclaimer

1. Disclaimer

De op dit internet domein aangeboden informatie en/of diensten worden door de bezoeker geheel voor eigen risico opgevraagd en zijn onder voorbehoud van kennelijke zet- of typefouten. Alle informatie op deze website wordt door123gordijn.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. 123gordijn.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van 123gordijn.nl. Geen enkel onderdeel van deze website mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van de website. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 123gordijn.nl. Inbreuk op het auteursrecht of intellectueel eigendom van deze website kan, indien noodzakelijk, met juridische maatregelen worden bestreden.

WhatsApp
Bestelhulp