Disclaimer & Privacy Policy

1. Disclaimer

De op dit internet domein aangeboden informatie en/of diensten worden door de bezoeker geheel voor eigen risico opgevraagd en zijn onder voorbehoud van kennelijke zet- of typefouten. Alle informatie op deze website wordt door123gordijn.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. 123gordijn.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van 123gordijn.nl. Geen enkel onderdeel van deze website mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van de website. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 123gordijn.nl. Inbreuk op het auteursrecht of intellectueel eigendom van deze website kan, indien noodzakelijk, met juridische maatregelen worden bestreden.

2. Privacy Policy

2.1 De gegevens van www.123gordijn.nl

Postbus 770
9400 AT Assen
Kamer van Koophandel: 53099869
BTW nummer NL: 850746449B01

2.2 Uw gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij :
-uw e-mailadres als u bestellingen/vragen plaatst op deze website
-uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

2.3 Cookies

Op deze site gebruiken we alleen de strikt noodzakelijke cookies, die nodig zijn voor het op de juiste manier functioneren van de webshop. Indien u deze niet accepteert, kan de webshop niet volledig gebruikt worden.
Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

2.4 Partnerschappen op internet

123gordijn.nl hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

2.5 Veiligheid

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderings-technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

2.6 Communicatie

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

2.7 Wijziging van uw gegevens

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

2.8 Contact in verband met ons privacybeleid 

Alsu wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
Per email:         info@123gordijn.nl
Per telefoon:     0800-7464444
Schriftelijk:        Postbus 770 - 9400 AT Assen

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met 123gordijn.nl, op het hierboven vermelde adres.