Klachten en retourzendingen

Ben je niet tevreden over de kwaliteit, confectie, bezorging of heb je een andere klacht; Hieronder vind je alle informatie over de procedure en voorwaarden bij klachten en retourzendingen.

Het aanmelden van een klacht

Heb je een klacht? We helpen je graag - Neem dan contact op met één van onze medewerkers van de klantenservice. Klachten nemen wij telefonisch niet aan, deze ontvangen wij graag schriftelijk - dit kan uitsluitend per e-mail aan service@123gordijn.nl. Voor een snelle en correcte afhandeling van je klacht vragen wij je vriendelijk om onderstaande gegevens te vermelden.

- naam, adres, woonplaats en bestelnummer

- een duidelijke omschrijving van de klacht. Betreft het een klacht over de stof of een klacht over de confectie van het gordijn.

- aanvullende foto waarop de klacht duidelijk te zien is.

Zodra je klacht is ontvangen, sturen wij hiervan een ontvangstbevestiging. Je ontvangt binnen 7 werkdagen per e-mail een inhoudelijke reactie op de door jouw aangemelde klacht. Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).  Tevens kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Retourzendingen

In geval van een terechte klacht zullen wij je per e-mail een retourformulier verstrekken. Alle retourzendingen dienen in een stevige (bij voorkeur de originele) verpakking, voorzien van het retourformulier, te worden gestuurd aan het opgegeven retouradres. 

Retourzendingen zonder goedkeuring of klantgegevens worden niet in behandeling genomen.

Retour afhandeling

Na ontvangst van de retourzending zal deze worden beoordeeld. Is de klacht gegrond dan zal er samen met jou naar een passende oplossing worden gezocht. Indien de klacht niet gegrond wordt bevonden, worden de goederen terug gezonden.

Uitsluitend in geval van een gegronde klacht worden de verzendkosten vergoedt tot een maximum bedrag van de oorspronkelijke zending.

Herroepingsrecht

Wanneer je koopt op afstand heb je als consument recht op een zicht termijn van 14 dagen. Echter, bij alle artikelen die speciaal voor jou op maat zijn gemaakt (op basis van de opgegeven specifieke maten), vervalt het zogenaamde herroepingrecht en daarbij ook de 14 dagen zicht termijn.

Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 
a. Aan: [ naam ondernemer]
    [ geografisch adres ondernemer]
    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 
     
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
    herroept/herroepen*
    
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]    
d. [Naam consumenten(en)]  
e. [Adres consument(en)]  
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Garantie

Lees hier alles over onze garantievoowaarden.

Heb je nog vragen over de bovengenoemde informatie?

Neem contact op via service@123gordijn.nl met de klantenservice.